Monday, June 29, 2009

สร่างคอม มื้ัอนี้......

มีสร่างใต้ต้นคอม หรือ ว่าต้นคอม คร่อมสร่าง ใผรู้วานบอก.............................


ทุกอำเภอมีตำนาน "เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่บัญชี มีนามว่า น้อย"...........................

ADP นี้ เป็น ADP ที่มีทีมงานผู้ชายหล่อที่สุด นามวา พี่สมศักดิ์ ผู้สามารถสั่งกบให้ผสมพันธุ์ ออกลูก วางไข่ได้ตามใจสั่ง ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดด
======================================================================================================================
ทีมงานสร้างคอม

สาวล้วน  กะ หนึ่งหนุ่ม ประกอบไปด้วย ฝน โน มัค มะลิ น้อย ตุ๊ก หญิง และ พี่สมศักดิ์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และ งบประมาณประจำปี 2010 โดยประเด็นสำคัญที่ได้พบจากการทบทวนคือ

 • ทีมงานจัดเตรียมข้อมูลมาได้ดี ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้ง Baseline Value และ Basic Information sheet ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และ ปรับตั้งเป้าหมายของโครงการได้
 • Project logframe ค่อนข้างครบถ้วน และ นิ่ง ทำให้สามารถพูดคุยในกรอบงานได้อย่างชัดเจน
 • การมีส่วนร่วมตอบคำถาม และ ส่วนร่วมคิด/วางแผนจากทีมงานมีค่อนข้างดี ทำให้การแลกเปลี่ยน และ พูดคุยเป็นไปเป็นด้วยดี

ประเด็นท้าชวนคือ
 • การพูดคุยกับ partner ซึ่งได้แก่สหกรณ์ ที่จะปรับแผนธุรกิจให้สามารถทำกำไร ที่จะนำมาบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ (หักทุนเงา) 
 • การเพิ่มสมาชิกโดยสหกรณ์ และ ADP จะต้องทำำงานอย่างใกล้คิด
 • การส่งเสริมอาชี่พเสริมของชาวบ้าน รวมถึง การสร้างกลุ่มอาชี่พที่จะต้องพิจารณาอัตราเร่งให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติเดิม
 • การเลือกโรงเรียนนำร่องในการทำงานโครงการพัฒนาการศึกษา ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ ทักษะการจัดการเรียนการสองของครู
 • การพิจารณาลดพื้นที่การทำงานต้องมีเกณฑ์ในการลดความช่วยเหลือให้ชัดเจน ครอบครัวยากจน ยังคงจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่

วันเดียวไม่เสร็จครับ..... ต้องกลับมาเจอกันใหม่ 17 กรกฎาคม 2009 นี้ครับที่จ. ขอนแก่น

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

Thursday, June 25, 2009

หล่มเก่า ไม่ติดหล่มแล้ว

หล่มเก่า-ไม่ติดหล่มแล้วครับ


ทีมงานหล่มเก่้้า 7 ชีิวิต ประกอบไปด้วย ติ๊บ โอ๋ น้อย ติ๋ม มด ท๊อป และ เปี้ยก ได้แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจในการคิดและเตรียมข้อมูลในกระบวนการ redesign ในช่วงที่ผ่านมา โดยสรุป กรอบการออกแบบของทีมหล่มเก่าจะประกอบไปด้วย 3 project ได้แก่
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายได้
 • การศึกษา และ พัฒนาเด็ก
 • CSMP
โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายได้จะมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ CP 888) ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของชาวบ้าน โดยการส่งเสริมการเตรียมดิน และ ใช้ปุ๋ยให้ถูกสัดส่วนตามสภาพดิน มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านโดยแนวคิด food security เหลือกินไปขาย รวมถึง มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่จะรองรับงานของศุภนิมิตเมื่อถอนตัวออกไป

phase นี้จะเป็น phase ที่สองระหว่างปี 2010-2014 ซึ่งหากเป็นรถ....ก็จะเป็นรถที่กำลังเยียบคันเร่งสุด ๆ ที่จะต้องนำพาชาวบ้านพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง

อีกหนึ่งโครงการ ก็จะมุ่งเน้นพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการอ่านเขียน และ คิดคำนวน รวมถึง มีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ประสบการณ์๋ต่าง ๆ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ทีมงานได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวนหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์จำนวนเ็ด็ก และ การพิจารณาระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ที่จะเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินการ รวมถึง สำหรับขยายผลกับโรงเรียนลูกข่าย หรือ โรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ขอบคุณทีมงานหล่มเก่ามาก ๆ ครับ

แล้วพบกันอีกครั้งตอน OPB review annual plan

3 พี่น้อง (สาว) 3 นามสกุล

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2009 กับสามสาวสามนามสกุล

พี่ต่าง พี่จ่อย และ ครูจี๊ด แห่งปทุมราช ADP.............................................

เสร็จไปแล้วครับสำหรับการ review logframe ของทีมปทุมราชวงศา ประกอบไปด้วย
 • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • โครงการพัฒนาการศึกษา
 • โครงการ CSMP 
โดยที่บูรณาการเอาประเด็นเรื่องสุขภาพ เอดส์ และ ยาเสพติด เข้่าไปในโครงการพัฒนาการศึกษาโดยพัฒนาเด็ก และ แกนนำเยาวชนให้ขับเคลื่อน และ ผลักดันในรูปของกิจกรรมกรรมของกลุ่มดังกล่าว โดยแนวคิด เ็ด็กเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากลุ่มเด็กในความอุปการะของที่ปทุราชฯ จะเป็นเด็กโตเป็นส่วนใหญ่ ทั้่งนี้จะมีกลไกการฝึกอาชีพ/เตรียมความพร้อมด้านอาชีพของเ็ด็ก RC ที่จะมีความรู้ และ ทักษะติดตัวไปหากไม่มีการเรียนต่อ

รูปแบบของระบบการดูแลเด็กของที่นี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เห็นใน ADP อื่น ๆ เป็นรูปแบบในการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/กลุ่มเด็กที่มีอาการพิเศษกว่าเด็กปกติ ให้สามารถเรียนรู้ ได้ทัน และ สมวัยที่ควรจะเป็น

ในส่วนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะพัฒนารูปแบบของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และ ร้านค้าชุมชน (ร้านค้าสีขาว) ที่จะรวมตัวกัน และ พัฒนาเป็นรูปแบบนิติบุคคลที่จะต้องรับผลิตภัฑณ์ต่อไป

นัดหมายทบทวน Annual plan อีกครั้งครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับTuesday, June 23, 2009

กุดจับครับ.............

สวัสดีครับ ผมส่งรูปบรรยากาศทีมกุดจับมาให้ดูครับ 
โดยสรุป ผลการทบทวน logframe ทีมกุดจับเมื่อวาน (วันแรกสัปดาห์ที่สอง)

 • ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นัก
 • ประเด็นการ redesign ยังไม่ครบถ้วน และ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่
 • ยังต้องประมวลผล และ วิเคราะห์ข้อมุลอื่น ๆ ประกอบ
 • ให้เิ่พิ่มเติมการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ททวนประสบการณ์ และ ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์จากประสบการณ์ของเพื่อน ๆ และ จัดทำขั้นตอนการพัฒนาสหกรณ์ให้ชัดเจน
ต้องกลับมาอีกรอบครับ พร้อม OPB Review

ขอบคุณครับทีมกุดจับ

ทีมคนหนุ่มไฟแรง............สู่้ ๆ นะครับ


ทีมกุดจับครับ

ดงหลวงวันนี้......

ทีมดงหลวง

กับการทบทวนวันที่สอง สับดาห์ที่สองของการทบทวน OPB ทีมดงหลวงประกอบไปด้วย หัวหน้าเปิ้ล หัวหน้าออ หัวหน้าโอ หัวหน้าเอ็ดดี้ หัวหน้าอ๋อย และ หัวหน้าดา ร่วมแบงปันและแลกเปลีี่ยน ที่ดงหลวงเป็นการทบทวน logframe สำหรับการดำเนินงานใน phase 2 คือระหว่าง 2010-2013 เป็น phase พิเศษที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การถอนตัวในปี 2015

ข้อเด่นที่พบ/ข้อเท็จจริง
 • การครอบคลุมกล่มเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประมาณ 32.78% ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้้นวิเคราะห์ และ ทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายพื้นที่มากนัก เพียงแต่มุ่งเน้นกลุ่มที่มีความพร้อม
 • ทีมงานสามารถอธิบายพื้นที่เป้าหมาย/มีข้อมูลที่ดีในระดับหนึ่งที่จะสามารถขับเคลือนการออกแบบให้ออกมาเป็น project/programme logframe ได้
 • ความรู้ ความเข้าใจงาน และ พืนที่เป้าหมายอยู่ในระดับดี
 • การมีส่วนร่วมวางแผน และ ตอบคำถามของทีมงานต่างๆ ทำได้ดี

การออกแบบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน หลัก ๆ ทีมงานจะดำเนินการใน 3 เรื่อง
 • เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
 • อาชีพเสริม
 • องค์กรชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน
สิ่งที่ทีมดงหลวงจะต้องทำต่อคือการพัฒนารูปแบบขององค์กรชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ การสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพที่เป็นฐานที่จะพัฒนาต่อยอดสำหรับกลุ่มอาชีพเดิม 
การวิเคราะห์ปฏิทินฤดูการทำให้ทราบว่าแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมในพื้นที่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
การบูรณาการการส่งเสริมอาชีพ และ การเพิ่มผลผลิตของมันโดยการส่งเสริม "ปอเทือง" สำหรับเป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดิน และ สามารถใช้เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วย

ตัดโครงการสุขภาพ และ HIV ออก โดยให้บูรณาการกับโครงาการพัฒนาเด็ก และ เยาวชนในการศึกษา

โครงการพัฒนาการศึกษา
จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนการสอนของเด็ก และ บูรณาการกับทักษะชีวิต รวมถึง นึกถึงประเด็นเรื่องสุขภาพ และ HIV/AIDS ตามที่ทีมงานได้ตั้งใจจะทำเป็น project logframe

โดยทีมงานจะกลับไปทบทวน และ ปรับปรุง logframe นำส่ง แล้วนัดหมายเพื่อ review annual plan fy 10 อีกครั้งหนึ่งร่วมกันต่อไป

ขอบคุณทีมดงหลวงมาก ๆ ครับ

หมายเหตุ : ดงหลวงเป็น ADP แรกที่มีขนมขบเคี้ยวมาฝากทีมกรรมการทบทวน แถมหัวหน้าทีม คุณเปิ้ล ปวดฟัน กินไม่ได้อีก  ขอบคุณหลาย ๆ ครับ

Thursday, June 18, 2009

เดินทางกลับฮอดบ้านแล่ว

กลับถึงบ้านแล้วตั้งแต่เวลา 20.45 น. ฝนตกเกือบตลอดทาง ขอบคุณครับสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน
ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่าน และครอบครัว
อ้ายต้อม

วันที่สี่กับทีมเกษตรวิสัย

วันสุดท้ายของสัปดาห์แรก

ขอบคุณทีมงานเกษตรวิสัยในความพยายาม และ ความตั้งใจในการจัดเตรียมแผนและงบประมาณแบบใหม่ ซึ่งต้องมีการกำหนดค่าพื้นฐานของ indicator และ ตั้งเ้ป้าหมายในแต่ละ outcome/ output โดยรวมทีมงานก็ทำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังคงมีประเด็น หรือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องไปดำเนินการเก็บ และ วิเคราะห์เพิ่ีมเติม

คณะกรรมการ review ได้ช่วยดำเนินการตั้งเป้าหมายใน Education Project  รวมถึงได้ลงรายละเอียดทบทวนกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ แต่ก็ไม่สามารถทำได้เสร็จในวันเดียว ต้องกลับมาใหม่ โดยเฉพาะใน Economic Development Project ที่มีข้อมูลไม่ครบ หรือ ข้อมูลไม่ชัดเจน หลัก ๆ ก็คือ
 • ข้อมูลเรื่องรา่ยได้/ข้อมุลเรื่องสหกรณ์/จำนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 • การกำหนดค่า baseline
 • การตั้งเป้าหมาย
 • การกำหนดกิจกรรมภายใน output
นัดมาอีกครั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2009 ตอนบ่าย...............

Wednesday, June 17, 2009

วันที่สามกับทีมงานจตุรพักตร....

วันที่สามกับทีมจตุรพักตร

ทีมคุณลำใยมากัน 5 คน ประกอบด้วย ตี ชัย จ๋า รี และ ป้อม  อายุงานรวมกัน 44 ปี ของคุณลำใยก็ล่อไป 21 ปีแล้ว แต่หน้าตาของเค้ายังหนุ่มยังแน่นครับ

ทีมจตุฯ มี 3 logframe ประกอบไปด้วย Economic Development, Education และ CSMP

คุณลำใยนำเสนอการดำเนินงานของ ADP ได้ดี มองเห็นรายละเอียดของตัวงาน และ best practice ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค แนวคิดการทำโคขุน การเลี้ยงสุกรชีวภาพ หรือ แม้กระทั่งรูปแบบธุรกิจของสหกรณ์ และ ประเด็นการฟื้นสหกรณ์ในการทำธรุกิจ ทำให้มองเห็นภาพของการทำงานในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น

สิ่งที่ทีมงานจตุฯ ขาดและต้องกลับไปทำให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการทบทวนกิจกรรมย่อยของปี 2010 คือ

 • การระบุค่า Base value ของแต่ละ outcome/output ทั้ง ๆ ที่มีข้อมูล และ ผ่านการอบรมทำ Baseline มาแล้ว เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว นำเข้าแล้ว แต่ไม่สามารถระบุค่า Base Value ได้ ซึ่งเวลาที่เหลือของการทบทวนทั้งวัน ได้ให้ทีมได้ดึงข้อมูล และ ระบุค่า base Value ของทั้งสอง Project จนเสร็จ ซึ่งบางส่วนยัีงคงต้องกลับไปเก็บข้อมูล หรือ ค้นข้อมูลเพิ่มเติม
 • ให้ทำการระบุเป้าหมายของโครงการในระดับตั้งต่าง ๆ ของแต่ละ project เป้าหมายสิ้นสุดโครงการ/แต่ละปี และ ครึ่งปีงบประมาณ

ซึ่งผลสะท้อนจากทีมจะเป็นอย่างไรผมอยากจะให้พี่ ๆ น้องได้ลองสอบถามจากพี่น้องทีมจตุรฯ ดูทีครับว่าเป็นไงบ้าง ดีหรือ ไม่ดีอย่างไร ก็ใช่ช่องทางนี้แบ่งปันกันได้ครับ

ทีมจตุรฯ จะต้องนัดหมายกลับมาทบทวนกิจกรรมย่อยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับ............

ส่วนตัวผมเอง หากแต่ละทีมมีข้อมูลครบ และ สามารถวิเคราะห์ได้แล้ว การกำหนดเป้าหมายงานในรูปแบบใหม่ ไม่น่าจะยาก ความยากอยู่ที่เราจะนำแผนและงบประมาณที่เราตั้งไปไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร..............

แล้วพบกันใหม่ครับ......
สราวุธ

Tuesday, June 16, 2009

Review logframe ไพรบึง ADP

June 16, 09.

ผ่านไปอีก 1 ADP หรือ เข้าสู่วันที่สองของการทำ OPB Review ภาคอีสาน ซึ่งจะแตกต่างจากการ review ของบุรีรัมย์ในช่วงที่ผ่านมา โดยประเด็นหลัก ๆ ที่จะพิจารณาได้แก่
1. Justification 
2. Causes of problem
3. Alternative Solutions
4. Programme Theory
5. Situation Analysis
6. Targeting
7. Action Plan (Annual Plan)

ผลการทบทวนสามารถดำเนินการทบทวนได้เพียง 2 project คือ Project Economic development และ Project Education. โดยที่ได้ร่วมกับทบทวนในระดับของ Goal กับ Outcome และ Output ซึ่งจากการทบทวนบทเรียนที่ได้รับคือ
 • การวิเคราะห์ปัญหานั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุเป็นสิ่งที่ดี และ ต้องมีข้อมูลมารองรับ
 • แต่ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ ปัญหาเราจะมาแก้ไขเอง
 • ต้องมีการวิเคราะห์ partner และ คุยร่วมให้ชัดเจนก่อนกำหนดเป็น programme theory ของ ADP
 • จัดทำ logframe ให้ชัดเจนมากขึ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Education project/โครงการสุขภาพ (TB/HIV)
สิ่งที่ต้องทำต่อ
 1. การปรับรูปของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจให้มุ่งเน้นในส่วนที่เป็นความถนัดของ WVFT และ วิเคราะห์ส่วนที่ partner ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ควรจะทำ
 2. แนวทางการทำงานกับสหกรณ์โดยดึงบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของศุภนิมิตในอดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นแนวทางการทำงานของตนเอง
 3. กำหนดพื้นที่นำ่ร่องในด้านการศึกษา / โรงเรียนนำร่อง
 4. เกณฑ์พิจารณาความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
 5. ทบทวนรูปแบบ และ แนวทางการทำงานของ TB/HIV Project
นัดหมายให้นำส่ง logframe ที่ทีมจะกลับไปทบทวนและส่งให้คณะกรรมการได้ review ในวันที่ 26 มิถุนายน 2009 ทาง Email. และ นัดหมายในการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

OPB Review fy 2010 (ADP แรกของประเทศไทย-ในภาคอีสาน)

ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการ Review OPB fy 2010 สำหรับ ADP แรกของภาคอีสาน และ ในประเทศไทย การ review ปีนี้เราใช้แนวคิด และ วิธีการใหม่ในการทบทวนคือเน้นการกำหนดเป้าหมาย และ วัดผลด้วย indicator ที่สามารถบอกค่า Base Value และ เป้าหมายตลอดอายุโครงการ/เป้าหมายประจำปี และ เป้าหมายครึ่งปีได้ในแีต่ละ Output/Outcome 

โดยรวมทีมบุรีรัมย์มีข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์และวางแผนข้อมุลแต่ติดขัดตรงการนำค่า Base Value แล้วนำมาวิเคราะห์ย้อนกลับไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน และ คิดกิจกรรมภายใน output นั้น ในแต่ละปีงบประมาณ

คำำถามหลักที่ใช้ในการทบทวนคือ 
1. โครงการมี Base Value ของ Indicator ในแต่ละ output ภายใต้ outcome อย่างไรบา้ง
2. แต่ละ outcome มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง
3. แต่ละ output ภายใต้ outcome ดังกล่าว มีเป้าหมายอย่างไร
4. เป้าหมายดังกล่าวตกอยู่ในพื้นที่ไหน (ตำบล/หมู่บ้าน/โรงเรียน)
5. Output ต่าง ๆ มีกิจกรรมอะไรบ้่าง
ุ6. แต่ละกิจกรรมจะมีระบบการติดตามและรายงานผลอย่างไรบ้าง

ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่ยังคงต้องย้อนกลับมาทบทวนอีกรอบในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1. การปรับปรุง base Value แต่ละตัวชี้วัด
2. การตั้งเป้าหมายของ output/Outcome
3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของ project education
4. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ของครอบครัว RC

ขอบคุณทีมงานบุรีรัมย์ทุก ๆ คนที่ร่วมแรงร่วมใจในการทบทวนที่ผ่านมา

สราวุธ@โคราช

ความอยู่ดีมีสุข

เป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีมั๊ย ช่วงนี้คงจะมีงานหนักใช่มั๊ยครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านครับ ขอบคุณครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ไกรฤทธิ์

Friday, June 5, 2009

แนวทางการจัดเตรียม OPB ของแต่ละ ADP

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลประกอบการทำ OPB Review (อันนี้หมายถึงจะมี opb หรือ ไม่มี opb review ก็ต้องมีเอกสารเหล่านี้อยูี่แล้ว) และ ควรนำมาคือ
 • PDD หรือ PPDD
 • programme/project logframe
 • evaluation report (ถ้ามี)
 • ิbaseline report (ถ้ามี)
 • transition plan (กรณีของ ADP ที่กำลัง transition)

เอกสารที่จะต้องเตรียม (อันนี้เป็นกรณีของสำหรับปี 2010)
 • Basic Information sheet version 2.0 ที่ได้ส่งให้ไปแล้ว
 • draft annual plan fy 2010 ให้ใช้ format ปัจจุบันที่ OSD ส่งให้ครับ
 • draft design plan กรณีของ ADP ที่กำลังทำ Assessment
 • LEAP Implementation Plan (Design/Redesign plan) สำหรับปี 2010 สำหรับ ADP ที่กำลังประเมินผลในปี 2009

การนำเสนอ
ให้พิจารณาใน 7 ประเด็นที่ผมได้ให้ไว้เป็นแนวทางในไฟล์ powerpoint ข้างบน แล้ว จัำดทำเป็น Presentation file และ นำเสนอให้กับกรรมการเป็นลำดับตามหัวข้อที่ได้ให้ไว้ ซึ่งผมขอให้แนวทางในรา่ยละเอียด (วิธีคิด และ การนำเสนอ )ด้วนี้้ครับ

ข้อแนะนำในการนำเสนอ
Basic Information Sheet
 • นำเสนอภาพรวมของปี 2009 จากการนำเข้า BIS 2.0
 • นำเสนอความแตกต่าง/การเปลี่ยนแปลงจาก BIS 1.0 หรือจากปีที่แล้ว
 • นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโปรแกรม เช่นปัจจัยด้านการเมือง/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านการเกิดโรค หรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ถ้ามี
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย (Targeting/Segment)
 • นำเสนอผลจากการวิเคราะห์ BIS 2.0 ว่า ADP ของเราควรจะมุ่งเน้นกลุ่่มเป้าหมายไหน/พื้นที่อะไร/โรงเรียนอะไร
 • หากเป็นสหกรณ์ ประเด็นที่สำเร็จ/คงค้างที่เหลือคืออะไร/เงื่อนไขการสนับสนุน/แนวโน้มผลประกอบการณ์ในอดีต-ปัจจุบันเป็นแบบไหน
Output Indicator/Target (Eop/12/6) จากกรอบของ Logframe ของแต่ละ project
 • ให้นำเสนอ output และ Indicator 
 • หากทราบค่า baseline ก็นำเสนอ baseline value แต่ไม่ทราบ ให้คาดการณ์/ประมาณการณ์จากข้อมูลทุติยภูมิ จากนั้น
 • ให้ นำเสนอในราย outcome ว่า แต่ละ output จะมีเป้าหมายการทำงานอย่างไร โดยพิจารณา
  • เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  • เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
  • เป้าหมายครึ่งปีงบประมาณ
 • ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นที่มาของการคิดถึงจำนวน/ขนาด/พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายด้วย
Activity(ies)จะทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
 • กิจกรรมหลักที่เป็นชุดกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ output (ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้) เกิดผลสำเร็จ
 • จะต้องแสดงให้เห็นวากิจกรรมหรือชุดกิจกรรมนั้สามารถนำส่งเป้าหมายทีี่ได้ตั้งไว้ได้
 • นำเสนอกิจกรรม/ชุดกิจกรรมในราย output ตามลำดับจุดมุ่งเน้น
 • จากฐานคิดกิจกรรมดังกล่า่วจะใช้งบประมาณอย่างไรมีกรอบการคิดงบประมาณเท่าไหร่
 • จะมีวิธีการวัดผลอย่างไร/แบบฟอร์ม/การประเมิน/การสรุปและรายงานผล
 • การจัดทีมงานรับผิดชอบ
 • รูปแบบการทำงานร่วมกัน
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ และ หากมีคำถามติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับ

รูปแบบและการเตรียมเอกสาร
 • ให้แต่ละทีมได้จัดเตรียมเอกสารตามที่ผมแสดงรายการอยูื่ในรูปแบบของ electronic file ไว้ 1 ชุด 
 • ขอ save ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (จะได้บังคับฝึกนึกคำภาษาอังกฤษบ้าง)
 • และ จัดทำเป็นเอกสาร (Hard copy) จำนวน (ขั้นตำ่ 2 ชุดเผื่อกรรมการที่ไม่มี computer ครับ

ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุก ๆ ท่านในการนำทีมนะครับ
สราวุธ

Krairith Nuntasenee ต้องการคุยด้วย

-----------------------------------------------------------------------
Krairith Nuntasenee ต้องการติดต่อคุณให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่น่าสนใจจาก Google

ถ้าคุณมี Gmail หรือ Google Talk อยู่แล้ว โปรดไปที่:
http://mail.google.com/mail/b-44196d59d8-1ae86901f1-41da65f8f866a51c
คุณต้องคลิกลิงก์นี้ก่อนที่จะสามารถสนทนากับ Krairith Nuntasenee

ถ้าต้องการใช้ Gmail ซึ่งเป็นบัญชีอีเมลฟรีจาก Google
ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลถึง 2,800 เมกะไบต์ และสนทนากับ Krairith
Nuntasenee โปรดไปที่:
http://mail.google.com/mail/a-44196d59d8-1ae86901f1-41da65f8f866a51c

สิ่งที่คุณจะได้จาก Gmail:
- การส่งข้อความแบบทันทีจากภายใน Gmail
- การป้องกันสแปมอย่างมีประสิทธิภาพ
- การค้นหาในตัว สำหรับค้นหาข้อความของคุณ
และวิธีที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบอีเมลเป็น "บทสนทนา"
- ไม่มีโฆษณาแบบป๊อปอัปหรือข้อความโฆษณาที่ไม่ตรงเป้าหมาย
เรามีเพียงโฆษณาแบบข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อความของคุณ

ทั้งหมดนี้เป็นของคุณฟรีๆ แต่ยังไม่หมดแค่นั้น เมื่อคุณเปิดบัญชี Gmail
คุณยังจะได้รับ Google Talk ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความทันทีของ Google
อีกด้วย:

http://www.google.com/talk/

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Google Talk:
- การสนทนาทางเว็บที่คุณจะใช้จากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้ที่ติดต่อซึ่งตรงกับในบัญชี Gmail ของคุณ
- การโทรศัพท์ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง ฟรี
เมื่อคุณดาวน์โหลดโปรแกรมไคลเอ็นต์ Google Talk

Gmail และ Google Talk ยังอยู่ระหว่างรุ่นเบต้า
เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงาน
ดังนั้นเราอาจขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณในบางโอกาส
และขอขอบคุณที่คุณช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดียิ่งขึ้นอีก!

ขอขอบคุณ
ทีมงาน Google

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gmail และ Google Talk โปรดไปที่:
http://mail.google.com/mail/help/about.html
http://www.google.com/talk/about.html

(ถ้าคลิกที่ URL ในข้อความนี้แล้วไม่ได้ผล ให้คัดลอกและวาง URL
ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์แทน)