Thursday, March 24, 2011

Homehug update : วัน และ สถานที่

พี่น้องครับ คณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้งสามโซนได้ร่วมประชุม และ กำหนดรายละเอียดต่างในการจัดงาน โฮมฮักครั้งที่สี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งรายละเอียดรายละเอียด การเตรียมตัว และ ข้อมูลอื่นๆ ต่อไป

ผมขอแจ้งสั้นๆ เพื่อการเตรียนตัวเรื่องสถานที่และวันก่อนครับ โดยคณะทำงานมีมติเป็นเอกฉันท์โดยใช้สถานที่ ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์สปา จ. ขอนแก่น และ เลื่อนวันจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายนนี้ครับ

รายละเอียดอื่นๆ ทีมประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งต่อไปครับ

อีสานตอนนี้ อากาศเปลียน ระวังด้วยเด้อ โดยเฉพาะเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ จะไม่สบายเอาได้ครับ

พระเจ้าอวยพรครับ
ติดตามอ่านเรื่องอื่นๆ ได้ที่ http://www.homehug.blogspot.com


Published with Blogger-droid v1.6.7

Saturday, March 19, 2011

Home hug ครั้งที่ 4 ริมโขง หรือ ริมเขื่อน vote ไดที่ RM ของท่าน

3 themes หลัก
(๑) ADP ใหม่ ห่างไกล หรือใกล้เคียง IPM
(๒) เราจะจัดกลุ่ม ประเภทตามคุณลักษณะความเข้มแข็งของ CBO ต่างๆ ที่เรามีอยู่ได้อย่างไร ทิศทางการ,ำงานในระยะต่อไป
(๓) แบ่งปันกันเรียน (เลียน)

ขอแต่ละ ADP ได้ส่งเนื้อหาโดยสรุปของบทเรียน หรือ เรื่องราวที่อยากแบ่งปัน (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) ไปที่ RM ของท่านก่อนสงกรานต์นี้นะครับ หัวข้อที่จะแบ่งปันอาจจะเป็น
- บทเรียนจากความสำเร็จ หรือ ความท้าทายที่เราได้พบในช่วงที่ผ่านมา
- ปัญหาอุปสรรค์ที่อยากขอคำแนะนำจากเพื่ นในการแก้ไขปัญหา
- เคล็ดลับที่ไม่ลับ ในการทำงาน

โปรดติดตามรายละเอียดอื่นๆ ในตอนต่อไป

อ่านเนื้อหานี้โดยตรงที่ http://www.homehug.blogspot.com
Published with Blogger-droid v1.6.7

Tuesday, March 8, 2011

คำถามหลักช่วยจัดทำรายงานครึ่่่งปี (Please visit http://www.home-hug.blogspot.com)

พี่น้องครับ

31 มีนาคมนี้ คือกำหนดที่แต่ละ ADP จะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีนะครับ

*************************
คำถามหลักในการจัดทำรายงานครึ่งปี

1. ครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาโครงการมี output กี่ตัวที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ อะไรบ้าง และ แต่ละตัวมีผชการดำเนินการเป็นอย่างไร พยายามอธิบายภาพของ output จากนั้นจึงอธิบายเพ่ิมเติมว่าภายใต้ output นั้นเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง ได้บทเรียนสำคัญอะไร

2. Output ที่สามารถทำสำเร็จตามแผน (Outputได้เกิดขึ้นจริง) มีเคล็ดลับอย่างไร ตัวที่ไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใด รวมถึงแผนที่จะแก้ไข หรือ ทำให้บรรลุ อันนี้คงต้องช่วยกันสรุปและ update ตาราง ITT นะครับ

3. ครึ่งปีที่เหลือ มีแผนจะดำเนินการอะไร ต้องปรับแผนหรือไม่ จะรวมงานที่คงค้างจากครึ่งปีแรกหรือไม่อย่างไร

4. เรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากการดำเนินงาน (จำเทคนิค MSC ได้นะครับ) บทเรียนสำคัญ และ สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน

หวังว่าปีนี้พี่น้องทงานอีสานจะไม่ทำให้ส่วนกลางหรือส่วนสนับสนุนลำบากในการต ดตามรายงานนะครับ
Published with Blogger-droid v1.6.7

Friday, March 4, 2011

Test Your brainTest Your Brain

This is really cool.
The second one is amazing so please read all the way though.


ALZHEIMERS' EYE TEST

Count every ' F ' in the following text:

FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS...

(SEE BELOW)

HOW MANY ?
WRONG, THERE ARE 6 -- no joke.
READ IT AGAIN !
Really, go back and try to find the 6 F's before you scroll down.

The reasoning behind is further down.

The brain cannot process 'OF'.


Incredible or what? Go back and look again!!
Anyone who counts all 6 'F's' on the first go is a genius.


Three is normal, four is quite rare.

โฮมฮักนักพัฒนา ครั้งที่ 4

เตรียมตัวพบกับโฮมฮักนักพัฒนาครั้งที่ 4 เมษายนนี้
หลังสงกรานต์เจอกัน.....................
Published with Blogger-droid v1.6.7

ช่วยกันตั้งชื่อภาพนี้ด้วยครับ

ภาพนี้ควรต้ังชื่อว่าอะไร สะท้อนถึงอะไรครับ
Published with Blogger-droid v1.6.7