Tuesday, March 8, 2011

คำถามหลักช่วยจัดทำรายงานครึ่่่งปี (Please visit http://www.home-hug.blogspot.com)

พี่น้องครับ

31 มีนาคมนี้ คือกำหนดที่แต่ละ ADP จะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีนะครับ

*************************
คำถามหลักในการจัดทำรายงานครึ่งปี

1. ครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาโครงการมี output กี่ตัวที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ อะไรบ้าง และ แต่ละตัวมีผชการดำเนินการเป็นอย่างไร พยายามอธิบายภาพของ output จากนั้นจึงอธิบายเพ่ิมเติมว่าภายใต้ output นั้นเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง ได้บทเรียนสำคัญอะไร

2. Output ที่สามารถทำสำเร็จตามแผน (Outputได้เกิดขึ้นจริง) มีเคล็ดลับอย่างไร ตัวที่ไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใด รวมถึงแผนที่จะแก้ไข หรือ ทำให้บรรลุ อันนี้คงต้องช่วยกันสรุปและ update ตาราง ITT นะครับ

3. ครึ่งปีที่เหลือ มีแผนจะดำเนินการอะไร ต้องปรับแผนหรือไม่ จะรวมงานที่คงค้างจากครึ่งปีแรกหรือไม่อย่างไร

4. เรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากการดำเนินงาน (จำเทคนิค MSC ได้นะครับ) บทเรียนสำคัญ และ สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน

หวังว่าปีนี้พี่น้องทงานอีสานจะไม่ทำให้ส่วนกลางหรือส่วนสนับสนุนลำบากในการต ดตามรายงานนะครับ
Published with Blogger-droid v1.6.7

No comments: