Friday, May 6, 2011

ประชุมจัดเตรียม OPB fy 12 (http://www.homehug.blogspot.com)

วันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรมวีวัน โคราช นะครับ ส่งรายช่ือและวันที่เข้าพีกไปที่ตุณอรุณรัศมีนะครับ จะได้จัดเตรียมห้องพัก-อาหาร ไว้ไห้

ทำการบ้านมาก่อนนะครับดู outcome mapping และคุยกันในทีมว่าปี 2012 ADP ของเราจะมีกี่ output ที่จะดำเนินการ งบประมาณเท่าไหร่ มีงานที่ต้องทำเกี่ยวกับ programe management (LEAP) หรือไม่ คำถามเกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปปฏิบัติจะมำอย่างไร รวมถึงคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเราจะสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สับดาห์หน้าผใจะจัดส่งกำหนดการในรายละเอียดไปให้อกคร้ังครับ แล้วพบกันครับ

สราวุธ
Published with Blogger-droid v1.6.8

No comments: