Wednesday, December 16, 2009

หล่มเก่าวันนี้.........(เก็บภาพมาเล่า)

ADP หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ ชื่อนี้ใคร ๆ ก็งง อยู่ภาคอีสานได้ไง แต่ก็เป็นไปแล้ว พื้นที่หล่มเก่า
ได้ไปเยียมบ้านสักง่า ซึ่งระยะทางแค่ 50 กม. กว่า เส้นทางลาดยางสะดวกสะบาย ไม่น่าจะเดินทางนาน แต่พอถึงทางแยกเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมีป้ายบอกทางว่าบ้านสักง่าอีก 9 กม. คงอีกแป๊บเดียว แต่กลับกลายเป็นว่าใช้เวลาเกือบ 40 นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางหฤโหดมาก เป็นเนินลาดชัน และ ฝุ่นตลบอบอวน หากเป็นหน้าฝนคงไม่สามารถไปได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ พันธุ์ข้าวโพดก็มาจากบริิษัทเอกชน หลายคนคงจะรู้จัก พันธุ์ 888 ให้เดาว่าของใคร น่าจะทราบกันดี พอเสร็จจากข้าวโพดก็เดินทางไปรับจ้าง หรือ ทำอาชีพเสริมคือขายหวย (lottery)

สำหรับ ADP หล่มเก่า phase นี้ก็เริ่มเข้า phase II สิ่งที่ ADP จะมุ่งเน้นต่อไปคือการมุ่งเสริมให้ชาวบ้าน
  • สามารถมีผลผลิตเพิ่มโดยการเตรียมดิน ปรับปรุงดิน และ การใช้ปุ๋ยเพื่อลดสารเคมี และ รายจ่าย
  • การส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม และ รวมกลุ่ม รวมถึง
  • การส่งเสริมให้สหกรณ์มาช่วยเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมอาชีพ และ นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งก็นับว่าสหกรณ์ที่นี้ก็พึ่งที่จะเริ่มต้น โดย phase นี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ความฝันดังกล่าวนี้ว่าจะทำได้หรือไม่
เก็บรูปลักษณะพื้นที่มาให้ดู พวกเราลองนึกตามเวลาที่ไปตามเด็กให้เขียนจดหมาย หรือ ตอบจดหมาย รวมถึงเยี่ยมเด็ก หากเป็นพื้นที่แบบนี้เราจะทำงานอย่างไร

ทางขึ้นไปหมู่บ้านสักง่า

ระหว่างทาง ชาวบ้านเดินทางกลับจากไร่ข้าวโพด
สังเกตุนะครับ ไร่ข้าวโพด คือเขาทั่งลูก

เขาหลาย ๆ ลูก
ส่วนใหญ่ ก็เป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมดเลย

อันนี้อีกมุมหนึ่ง

นี่ละครับ ต้นกำเนิดแม่น้ำป่าสัก
เป็นง่าสองง่ามาบรรจบกัน
เรียกว่า่ "สักง่า" ครับ


และ นี่เป็นภาพของสายน้ำป่าสักที่เริ่มไหลออกไปจากภาพเมื่อสักครู่ครับ

และ ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่หล่มเก่าเริ่มลุยงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นใน 2 เรื่องคือ
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมและ สนับุสนนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คือมุ่งเน้นที่ครู ผู้บริหาร และ กรรมการจัดการศึักษาของโรงเรียน โดยจะทำในลักษณะของการนำร่องในพื้นที่ สอนเสริมเด็กในแต่ละช่วงชั้นในภาษาไทย และ คณิตศาสตร์
  • ทักษะชีวิตของเด็ก เน้นให้เด็กเห็นคุณค่าแห่งตน รัก และ ภูมิใจในตนเอง โดยจัดกลุ่มเด็กออกเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่น เด็กกลาง และ เด็กเล็ก ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป ซึ่งต้องครอบคลุม RC ทั้งหมดในแต่ละปี
โรงเรียนในภาพที่ถ่ายมานี้ ชื่อโรงเรียนบ้านผักกูด ซึ่งก็ถือเป็น 1 ในโรงเรียนเป้าหมายที่ ADP จะทำงานด้วย
ซึ่งโรงเรียนนี้เราสนับสนุนห้องสมุด 1 ห้อง จากงบประมาณพิเศษของ Marketing ในภาพจะเห็นที่ตั้งของห้องสมุดในโรงเรียน ซึ่งก็น้อง ๆ ภูเขาดี ๆ นี่เองครับ ครู นักเรียนทีนี่ท่าทางจะหัวเข่า และ กำลังดีมาก ๆ เลยครบั ขึ้นลงเนินทุกวัน......

No comments: