Tuesday, December 22, 2009

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ประสานงานโปรแกรม ทั่วประเทศ

ครั้งที่สองประจำปี 2009 ด้วยวาระพิเศษที่ต้องจัดให้มีการประุชุมผู้ประสานงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็เสร็จสิ้นไปสด ๆ ร้อน ๆ ซึ่งเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ ผู้ที่รับผิดชอบจะได้สรุปและจัดส่งให้ทราบต่อไป


พร้อมกันนี้จะขอประมวลภาพบรรยากาศการประชุมให้พวกเราได้เห็นและเตรียมตัวที่จะรับฟังข้อมูลต่าง ๆ จากท่าน IP Manager ที่จะได้แบ่งปันให้ฟังในแต่ละโปรแกรมของตัวเองต่อไป

เริ่มจากภาคเหนือ ซึ่งมีสองโซน RM บรรสิทธิ์ และ RM จำลอง


ต่อด้วยทีมงานภาคกลางตะวันออก และ ตะวันตก พี่สง่า และ พี่นิัรันดร์

ทีมงานภาคใต้ พี่อรรณพ และ เอกชัย รวมทีมงานกรุงเทพฯ

ตามมาด้วย 3 พี่น้อง โรจน์ หนุ่ย และ อู๊ด จากภาคอีสานโซน 1, 2 และ 3
เนื้อหาสาระสำคัญหลัก ๆ ของการประชุมกลุ่มย่อยตามภาพ ก็จะเป็นการสรุปบทเรียนสำคัญว่าด้วยการดำเนินงานตามภาคส่วนหลักตามแผนยุทธศาสตร์๋ขององค์กรซึ่งได้แก่
  • การจัดทำ RC Inclusion Mapping
  • การดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการศึกษา
  • การดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ซึ่งผลของการประชุมจะได้สรุปและจัดส่งให้กับทุก ๆ คนต่อไป

No comments: