Wednesday, September 1, 2010

"โฮมฮักนักพัฒนา" ครั้งที่ 3

พี่น้องหมู่เฮา คงกำลังเตรียมตัวที่จะร่วมงาน Retreat ประจำปี 2010 กัีนอยู่นะครับ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์/หยูกยาแก้เมารถ แก้หวัดด้วยเด้อ เห็นต้องเดินทางไกลกัน และ อาจจะต้องเจอกะฝนแน่นอน ให้สนุกนะครับ

ผมตั้งใจที่จะแจ้งข่าว "โฮมฮัก นักพัฒนา" ครั้งที่ 3 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้นะครับ ซึ่งครั้งนี้โซน 3 เค้าจะเป็นเจ้าภาพจัดให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะติดตาม และ ร่วมเรียนรู้ต่อเนื่องกันใน 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ
  • บทเรียนจากการทำงานพัฒนาด้านการศึกษาของ ADP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์/ทักษะชีวิต/การจัดการคุณภาพการศึกษา หรือ ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บทเรียนจากการทำงานพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จากการสังเคราะห์ สู่ ธุรกิจของชุมชน ซึ่งต้องยอมรับว่าเราจะมี BDS ซึ่งเป็นแนวคิดต่อยอดในแง่ของการทำธุรกิจในภาคของชุมชนซึ่งจะเป็นการดีที่เราได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกันในเรื่องนี้
  • การติดตาม และ วัดผล รวมถึง การสะท้อนผล ซึ่งปีนี้เราเน้น outcome mapping, Project implementing framework ซึ่งมีเทคนิด มีตัวอย่างมากมายในกลุ่มเพื่อน ๆ ของเราที่ทำได้ดีในเรื่องนี้ เราจะมาแบงกันกันในงานวันนั้นครับ
  • ทั้งนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบและกรอบงานแบบใหม่ของเพื่อน ๆ เราที่เริ่มทำเรื่อง MCHN อย่างเต็มระบบ มาดูกันว่าเพื่อนเราเจออะไร และ ต้องเตรียมอะไรบ้างกว่าจะได้กรอบแบบแผนงานในเรื่องนี้และพร้อมที่จะดำเนินงานแล้วในปี 2011

เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วรายละเอียดอื่น ๆ ไม่ว่าเนื้อหา กำหนดการ สถานที่ ผมและทีม RM จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปครับ.......

ขอให้สนุกกับ Retreat นะครับ พบกันที่เชียงใหม่
พระเจ้าอวยพรนะครับ
สราวุธ

No comments: