Wednesday, September 30, 2009

Fw: ปฏิทินระบาดของศัตรูข้าว


ช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชาวบ้าน

นอกเหนือจากภายุ-น้ำท่วมที่จะทำลายผลผลิตของชาวนาแล้วยังมีการระบาดของแมลงและศัตรูพืชต่างๆ อีก ผมเจอ วันก่อนไปเยี่ยมโครงการขามสะแกแสง ชาวบ้าน

ยกต้นข้าวมาให้เจ้าหน้าที่โครงการ

ช่วยด้วย ๆ ข้าวถูกหนอนกิน (หนอนกอ) ไม่รู้จะทำอย่างไร เป็นข้าวที่เราส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้

ปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ กลัวว่าจะเสียหายทั้งหมด

ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ให้ไปติดต่อกับทางเกษตรตำบล ก็บอกว่ายังไม่ียาฆ่าตอนนี้ จะทำอย่าง

ไรดี..........ก็เลย search internet ดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างก็เลยไปเจอ website นี้น่าสนใจ เลยเอามา

ฝากพี่น้องครับให้แบ่งกับทีมงานเราต่อไปครับขอบคุณครับ

สราวุธhttp://www.doae.go.th/pest/rice/riceson.htm__________________________________________

No comments: