Tuesday, November 10, 2009

เก็บรูปมุมกว้างศูนย์เรียนรู้ (แวงใหญ่) มาฝาก

ศูนย์เรียนรู้ ADP แวงใหญ่
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านใหม่นาครอง (โนนขี้เหล็ก) ที่ทีมงาน ADP แวงใหญ่ตัดสินใจจะเข้าไปฟื้นฟู และ ย้ายสำนักงานโครงการเข้าไปอยู่ โดยตั้งใจจะทำเป็นศูนย์สาธิต และ ฝึกอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่นั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสหกรณ์ ซึั่งผลประกอบการดีมากมีกำไรต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และ ปีนี้เราสนัับสนุนเพียงแค่ 70% จากมติของกรรมการสหกรณ์ ซี่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีมาก ๆ ครับ

พื้นที่สวยครับ อยู่กลางทุ่ง ล้อมลอบไปด้วยแปลงนาของชาวบ้าน ซึ่งAdd Imageเป็นครอบครัวเป้าหมายบางส่วน
ดูศักยภาพของพื้นที่แล้วมีความเป็นไปได้
ว่าง ๆ แวะไปเยี่ยมนะครับ ปี 2010 จะมีการปรับปรุง และ คงจะเปิดบริการให้หลาย ๆ ที่ได้เข้าใช้บริการครับ

ท่านที่ใช้ google map หรือ google earth ท่านลองเข้าไปดูครับ


No comments: