Tuesday, February 2, 2010

โฮมฮักนักพัฒนาครั้งที่ 2/2010

สวัสดีครับ ผมขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับ โฮมฮักนักพัฒนาครั้งที่ 2/2010 ซึ่งกำลังจะมาถึงนี้ครับ

ใกล้เ้ข้ามาแล้วครับ สำหรับ
วันที่เราจะรับฟังข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ รับฟังซึ่งกันและกัน
วันที่เราจะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
วันที่เราจะค้นหาทางออก และ กำหนดเส้นทางในการทำงานร่วมกัน

ครั้งที่สองแล้วครับ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2010 ซึ่งครั้งนี้
จะมีเนื้อหาหลัก ๆ คือ รับฟัง และ แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาด้านการศึกษา
โดยเฉพาะการทำงานว่าด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เค้าทำกันอย่างไร

เปิดมุมมองกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคของนักวิชาการ และ ปราชญ์ชาวบ้าน
เราจะเลือกแบบไหน.........

เวทีแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการโปรแกรม (Programme Mangement)
เวทีแลกเปลี่ยนการติดตาม และ วัดผล (Monitoring and Evaluation
เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้รอเราอยู่ 15-17 กุมภาพันธ์ นี้ จ. ขอนแก่นครับ

รายละเอียดต่าง ๆ คณะทำงานจะแจ้งท่านทราบอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับ

ขอบคุณครับ
สราวุธ

No comments: