Wednesday, February 17, 2010

บรรยากาศ โฮมฮ้ัก นักพัฒนา ครั้งที่ 2/2010" รร. บุษราคัม จ. ขอนแก่น

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการจัดงาน โฮมฮักนักพัฒนาครั้งที่ 2/2010 ซึ่งครั้งนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเราได้อะไรเยอะมาก ตั้งแต่ แนวคิด-วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งท่าน รอง ผอ. เขตการศึกษาเขต 4 จ. ขอนแก่น อ. วสันต์๋ สัตยคุณ ได้มาเล่าให้ฟัง ผอ. สมแพน จำปาหวาย ซึ่งก็แบ่งปันแนวคิดการทำงาน/ประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ SBM พี่ฉี ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ผู้อำนวยการสมาคม "ไทสร้างสรรค์" กับประสบการณ์เสริมสร้างการอ่านนิทานให้เด็กฟัง

พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าขออาณาจักร "เขียวหมื่นปี" กับชีวิต-ประสบการณ์/ความรู้ในการทำเกษตรประณีต เจ้าของทฤษฎี "ต้นไม้โตเร็วคือต้นไม้ปลูกเร็ว" พ่อบุญมี โทมา หนึ่งในความภาคภูมิจากจากครอบครัวยากจนที่เราเคยช่วยเหลือในฐานะครอบครัว RC ปัจจุบันเป็นนักวิจัยไทบ้าน เจ้าของฉายา ดร. มะละกอ และ อื่น ๆ อีกมากมากที่พ่อบุญมีกำลังจะทำการทำลอง

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มข. อาจารย์วิเชียร แสงโชติจาก RDI มข. ก็ล้วนแล้วแต่สุดยอดของการกลั่นกรองประสบการณ์จากการทำงานอย่างยาวนานมาแบ่งปันให้กับพวกเรา

ผมขอส่งภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมา มาให้เรา และ พี่น้องของเราได้ดูก่อนนะครับ เพื่อทบทวนบรรยากาศ และ เนื้อหาที่เราได้รับจากวิทยากร และ การแบ่งปันของพวกเราเอง ในส่วนรายงานสรุปผลในรายละเอียด ผมกำลังประมวลสรุปภาพทั้งหมด และ นำส่งให้กับพวกเราในเร็ว ๆ นี้ครับ

ส่งภาพบรรยากาศงาน "โฮมฮัก นักพัฒนา" ครั้งที่ 2/2010 ของทีมงานภูมิภาคอีสานมาฝากครับ
ใครเป็นใครดูกันเอาเองนะครับ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์

รอง ผอ. วสันต์ สัตยคุณ

ผอ. สมแพน จำปาหวาย

เกษตรประณีต-พ่อคำเดื่อง ภาษี


บรรยากาศพวกเราแลกเปลี่ยน-เรียนรู้


ประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

ดร. มะละกอ - พ่อบุญมี โทมา

อ. วีระ ภาคอุทัย (คณะเกษตร มข.)

อ. วิเชียร์ แสงโชติ (RDI)

บรรยากาศพี่น้องเรา โส กันคัก ๆ

ภาคกลางคืนกับเทคนิค "OM" (Outcome Mapping)
เทคนิคการนำไปสู่การปฏิบัติโดยการวางแผน/ปฏิบัติ/วัดผล/สรุปบทเรียนและรายงานผล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

รวมพลังความคิดขับเคลื่อนงาน

อำลา-อาลัยพี่ต้อม (ไกรฤทธิ์)

=======================================================
รายงานการประชุม และ การสรุปประเด็นขับเคลื่อนงานจะส่งให้พวกเราในสัปดาห์หน้าครับ
แล้วพบกันใหม่ในครั้งที่ 3/2010 ครับ................

No comments: