Thursday, June 25, 2009

3 พี่น้อง (สาว) 3 นามสกุล

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2009 กับสามสาวสามนามสกุล

พี่ต่าง พี่จ่อย และ ครูจี๊ด แห่งปทุมราช ADP.............................................

เสร็จไปแล้วครับสำหรับการ review logframe ของทีมปทุมราชวงศา ประกอบไปด้วย
  • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • โครงการพัฒนาการศึกษา
  • โครงการ CSMP 
โดยที่บูรณาการเอาประเด็นเรื่องสุขภาพ เอดส์ และ ยาเสพติด เข้่าไปในโครงการพัฒนาการศึกษาโดยพัฒนาเด็ก และ แกนนำเยาวชนให้ขับเคลื่อน และ ผลักดันในรูปของกิจกรรมกรรมของกลุ่มดังกล่าว โดยแนวคิด เ็ด็กเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากลุ่มเด็กในความอุปการะของที่ปทุราชฯ จะเป็นเด็กโตเป็นส่วนใหญ่ ทั้่งนี้จะมีกลไกการฝึกอาชีพ/เตรียมความพร้อมด้านอาชีพของเ็ด็ก RC ที่จะมีความรู้ และ ทักษะติดตัวไปหากไม่มีการเรียนต่อ

รูปแบบของระบบการดูแลเด็กของที่นี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เห็นใน ADP อื่น ๆ เป็นรูปแบบในการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/กลุ่มเด็กที่มีอาการพิเศษกว่าเด็กปกติ ให้สามารถเรียนรู้ ได้ทัน และ สมวัยที่ควรจะเป็น

ในส่วนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะพัฒนารูปแบบของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และ ร้านค้าชุมชน (ร้านค้าสีขาว) ที่จะรวมตัวกัน และ พัฒนาเป็นรูปแบบนิติบุคคลที่จะต้องรับผลิตภัฑณ์ต่อไป

นัดหมายทบทวน Annual plan อีกครั้งครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับNo comments: