Monday, June 29, 2009

สร่างคอม มื้ัอนี้......

มีสร่างใต้ต้นคอม หรือ ว่าต้นคอม คร่อมสร่าง ใผรู้วานบอก.............................


ทุกอำเภอมีตำนาน "เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่บัญชี มีนามว่า น้อย"...........................

ADP นี้ เป็น ADP ที่มีทีมงานผู้ชายหล่อที่สุด นามวา พี่สมศักดิ์ ผู้สามารถสั่งกบให้ผสมพันธุ์ ออกลูก วางไข่ได้ตามใจสั่ง ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดด
======================================================================================================================
ทีมงานสร้างคอม

สาวล้วน  กะ หนึ่งหนุ่ม ประกอบไปด้วย ฝน โน มัค มะลิ น้อย ตุ๊ก หญิง และ พี่สมศักดิ์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และ งบประมาณประจำปี 2010 โดยประเด็นสำคัญที่ได้พบจากการทบทวนคือ

  • ทีมงานจัดเตรียมข้อมูลมาได้ดี ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้ง Baseline Value และ Basic Information sheet ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และ ปรับตั้งเป้าหมายของโครงการได้
  • Project logframe ค่อนข้างครบถ้วน และ นิ่ง ทำให้สามารถพูดคุยในกรอบงานได้อย่างชัดเจน
  • การมีส่วนร่วมตอบคำถาม และ ส่วนร่วมคิด/วางแผนจากทีมงานมีค่อนข้างดี ทำให้การแลกเปลี่ยน และ พูดคุยเป็นไปเป็นด้วยดี

ประเด็นท้าชวนคือ
  • การพูดคุยกับ partner ซึ่งได้แก่สหกรณ์ ที่จะปรับแผนธุรกิจให้สามารถทำกำไร ที่จะนำมาบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ (หักทุนเงา) 
  • การเพิ่มสมาชิกโดยสหกรณ์ และ ADP จะต้องทำำงานอย่างใกล้คิด
  • การส่งเสริมอาชี่พเสริมของชาวบ้าน รวมถึง การสร้างกลุ่มอาชี่พที่จะต้องพิจารณาอัตราเร่งให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติเดิม
  • การเลือกโรงเรียนนำร่องในการทำงานโครงการพัฒนาการศึกษา ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ ทักษะการจัดการเรียนการสองของครู
  • การพิจารณาลดพื้นที่การทำงานต้องมีเกณฑ์ในการลดความช่วยเหลือให้ชัดเจน ครอบครัวยากจน ยังคงจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่

วันเดียวไม่เสร็จครับ..... ต้องกลับมาเจอกันใหม่ 17 กรกฎาคม 2009 นี้ครับที่จ. ขอนแก่น

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

No comments: