Tuesday, June 23, 2009

กุดจับครับ.............

สวัสดีครับ ผมส่งรูปบรรยากาศทีมกุดจับมาให้ดูครับ 
โดยสรุป ผลการทบทวน logframe ทีมกุดจับเมื่อวาน (วันแรกสัปดาห์ที่สอง)

  • ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นัก
  • ประเด็นการ redesign ยังไม่ครบถ้วน และ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่
  • ยังต้องประมวลผล และ วิเคราะห์ข้อมุลอื่น ๆ ประกอบ
  • ให้เิ่พิ่มเติมการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
  • ททวนประสบการณ์ และ ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์จากประสบการณ์ของเพื่อน ๆ และ จัดทำขั้นตอนการพัฒนาสหกรณ์ให้ชัดเจน
ต้องกลับมาอีกรอบครับ พร้อม OPB Review

ขอบคุณครับทีมกุดจับ

ทีมคนหนุ่มไฟแรง............สู่้ ๆ นะครับ


ทีมกุดจับครับ

No comments: